Praktische zaken

Hartelijk welkom in onze groepspraktijk

Naar aanleiding van uw mail/telefoontje hebben wij u in onze praktijk ingeschreven. Ons doel is om samen met u een optimale mondgezondheid te bereiken en te behouden. Dit doel willen wij bereiken op een voor u zo prettig mogelijke manier. Uiteraard wordt u door ons team, bestaande uit tandartsen, mondhygiënisten (deze mogen ook halfjaarlijkse controles uitvoeren en in een aantal gevallen vullingen leggen), preventie-assistentes en tandarts-assistentes, nauw betrokken bij de behandeling, zodat wij zo optimaal mogelijk aan uw wensen kunnen voldoen. De tandarts legt u graag het belang uit van een bepaalde behandeling en informeert u, als hier sprake van is, over de verschillende behandelmethoden. Als u een overzicht wilt van eventueel te maken kosten kunt u om een begroting vragen. De tandartsassistentes en preventieassistentes voeren -in opdracht van de tandarts- handelingen uit, bijvoorbeeld sealen bij kinderen, röntgenfoto’s maken en tandsteen verwijderen.

Openingstijden

Voor behandeling op maandag t/m donderdag is de praktijk geopend van 8:00 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 16:30 uur. Op vrijdag van 8:00 uur tot 12:00 uur.

Spoed

Buiten onze reguliere praktijkuren kunt u ons altijd bellen op nummer 0522-261061.
Houdt u pen en papier bij de hand.
Vanaf 1 februari 2023 dragen wij de zorg van de spoeddienst, buiten onze openingstijden, over aan Tandarts Spoedpraktijk te Zwolle (afdeling kaakchirurgie, Isala ziekenhuis). www.tandartsspoedpraktijk.nl.

Bereikbaarheid / toegankelijkheid

De praktijk is tijdens openingstijden telefonisch bereikbaar onder nummer 0522-261061. ’s Avonds en in het weekend geeft het antwoordapparaat u informatie over de noodopvang.
De praktijk beschikt over voldoende gratis parkeerruimte voor het gebouw.

Uw (eerste) afspraak

U mag ons bellen voor een afspraak
Wij behandelen uitsluitend op afspraak. Als u deze niet kan nakomen, verzoeken wij u deze minimaal 48 uur van tevoren af te zeggen, anders kan de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Afzeggen doet u bij voorkeur ’s morgens tussen 8.00 uur en 12.00 uur. Wilt u zo vriendelijk zijn om tijdens uw eerste praktijkbezoek 5 minuten eerder te komen om een gezondheidsvragenlijst in te vullen en uw verzekeringspasje en legitimatie mee te nemen? Om uw dossier zo compleet mogelijk te hebben ontvangen wij graag de gegevens van uw vorige tandarts, bij voorkeur via de mail, zodat wij eventuele foto’s digitaal hebben. Ons mailadres hiervoor is loading... . Zijn er geen recente foto’s – of is er een andere aanleiding voor – dan worden er nieuwe foto’s gemaakt. Uiteraard zijn hier kosten aan verbonden.

Pijnklachten

Wanneer u een pijnklacht heeft, wacht dan niet tot de volgende controle, maar neem contact met ons op op telefoonnummer 0522-261061. Bel ons ’s morgens zo vroeg mogelijk, zodat wij in overleg met u een inschatting kunnen maken van de klachten en u een afspraak kunnen geven. Wij proberen dit altijd op zo kort mogelijke termijn te doen. Als de praktijk gesloten is, hoort u op het antwoordapparaat het nummer van de noodopvang.

Medische en andere gegevens

Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc. U ontvangt hierbij van ons ook het al eerder genoemde anamneseformulier. Hierop kunt u alle bijzonderheden omtrent uw gezondheid vermelden. Ook als er iets wijzigt in uw verzekering, woonsituatie, telefoonnummer etc. is het belangrijk om ons hierover te berichten.

Privacyregeling en geheimhouding

Patiënteninformatie wordt niet aan derden verstrekt zonder overleg met de tandarts en met medeweten van de patiënt. Dit betreft uitsluitend informatie aan de specialist, huisarts, mondhygiëniste of de orthodontist. Zij hebben de informatie nodig voor medisch onderzoek (verwijzing). Onze privacyverklaring staat op de website.

Betalingsvoorwaarden

De betaling van behandelingen gaat via een factoring-bedrijf, Infomedics. Het telefoonnummer hiervan is: 036-2031900. Verdere informatie over de betalingsvoorwaarden is te verkrijgen bij Infomedics. Zorgt u ervoor dat wij altijd beschikken over uw juiste mailadres, mobiele telefoonnummer en adres gegevens. Zo kan Infomedics uw nota naar het correcte adres sturen. Voor al uw vragen hieromtrend kunt u kijken op www.infomedics.nl of in dit bestand.

Klachten

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Doe dan uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek. Wij kunnen u dan nog eens uitleggen waarom iets op een bepaalde manier gedaan is. We kunnen dan zoeken naar een gezamenlijke oplossing. Als we er samen niet uitkomen, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het TIP, het tandheelkundig informatiepunt. Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT. Als dit geen bevredigende oplossing biedt, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn er 2 mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.

Met vriendelijke groet,
Team Tandartsenpraktijk Oosterboer